اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
Iran-Netherlands Joint Chamber Of Commerce
 
 
 

اعضاء هیئت مدیره


رئیس اتاق مشترک
شاهین شیثی
نایب رئیس
شهاب جانسپار
نایب رئیس
مجيد حاجی احمدی
دبیرکل
مونا معراجی
خزانه دار
سید مرتضی میرعبدالمطلبی
عضو هیئت مدیره
محمود کریمیان اقبال
عضو هیئت مدیره
سید قاسم غفاری
عضو هیئت مدیره
پرویز پیروز
عضو علی البدل
علی اکبر خدابخشی
عضو علی البدل
محمد حسن دیده ور
بازرس اصلی
محمد امیری سامانی
بازرس علی البدل
بابک امیرانی
 

آخرین اخبار و اطلاعیه ها
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند به شماره ثبت 47491 وشناسه ملی 14008415736بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز دوشنبه مورخ 13/11/1399...
ادامه مطلب...


تبلیغات

 
 نشانی اتاق: تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8، طبقه 4 اتاق بازرگانی ایران و هلند
تلفن تماس: 1349-8838-21-98+
پست الکترونیک: info@iranholland.com

 
نمایش سایت در زبان های دیگر: English