اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
Iran-Netherlands Joint Chamber Of Commerce
 
 
 
حضور اتاق بازرگانی ایران و هلند درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس 2018
حضور اتاق بازرگانی ایران و هلند درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس 2018

اخبار اتاق

حضور اتاق بازرگانی ایران و هلند درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس 2018


با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط دفتر سرمایه گذاری و امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان اتاقهای مشترک بازرگانی، صبح روز سه شنبه اول آّبان در نشست های تخصصی اتاقها حضور یافتند که نشست تخصصی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی تهران در سالن خوارزمی با موضوع ابزارها و روشهای شهرک های هوشمند در جهت ارتقا آگاهی و جذب سرمایه گذاری از ساعت 10 الی 13:30 برگزار گردید. و شرکت کنندگان به شرح نظرات خویش در خصوص ارتقا آگاهی و جذب سرمایه گذاری در شهر های هوشمند پرداختند. در بخش عصر جهت حضور در نمایشگاه نیز برنامه ریزی های منظمی انجام گرفته بود که در فضای نمایشگاه، دو پاویون برای اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران در نظر گرفته شده بود که پاویون اول جهت استقرار اتاقهای استانی و پاویون دوم متعلق به اتاقهای مشترک بود و نماینده اتاقها به همراه مستندات و اطلاعات مربوط در کانترهای مخصوص به خود حضور یافتند.
سایر غرفه ها نیز مربوط به سازمان اقتصادی مرتبط به موضوع از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس ، سازمان سرمایه گذاری خارجی) سازمان خصوصی سازی، بانک مرکزی ، وزارت امور خارجه بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری مناطق آزاد وغیره بود که حضور در این نمایشگاه موجبات آشنایی با اتاقهای استانی کشور و سایر نهادهای ذکر شده را نیز فراهم آورد که این موضوع از این  نظر بسیار حائز اهمیت می باشد. در این گزارش بیشتر به شرح موارد مطرح شده در روز چهارشنبه 2 آبان ماه می پردازم که نشست تخصصی مشترک اتاق ایران با وزارت امور خارجه در خصوص نحوه همکاری شرکتها ی ایرانی و بنگاههای کوچک و متوسط SME های خارجی در شرایط تحریم بود. در ابتدا جناب آقای سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران ضمن تشکر از حضور مدعوین به ضرورت شناخت و تقویت بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت و اشاره فرمود اخیرا  اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران ضمن  تقویت SME ها و تشکیل کارگروها مرتبط در این خصوص، با برگزاری این همایش و حضور در نمایشگاه کیش اینوکس با همکاری دفتر سرمایه گذاری اتاق ایران در راستای هدف برقراری روابط تجاری و تکنولوژیک میان شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی سعی در برداشتن گامی به سوی این مهم دارد. سپس از جناب آقای مسعودی فر معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه جهت ایراد سخنان خود  دعوت نمود.
جناب آقای مسعودی فر معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه اظهار نمود پس از خروج آمریکا  از برجام، بدلیل ارتباط نزدیک شرکتهای بزرگ اروپایی با ساختار تجاری آمریکا، امکان ادامه همکاری شرکت های بزرگ  ایرانی با شرکت های متناظر اروپایی با مشکل مواجه شد که اتحادیه اروپا  بمنظور حل این مشکل مکانیزم همکاری با بنگاههای کوچک و متوسط اروپایی را پیشنهاد نموده است. ضمنا ایشان به نکته اشاره فرمود که بدلیل اهمیت موضوع تجارت و بدلیل اینکه خلق پول بواسط فروش نفت دشوار شده است بنابراین موضوع تجارت در  SME ها اهمیت پیدا کرده است لذا با توجه به بند 3 بیانیه کمیسیون اروپا مورخ 18 می و بند 8  بیانیه مشترک کمیسیون برجام مورخ 8 جولای، به حمایت روشن و موثر از کنشگران بخش های اقتصادی که با ایران رابطه تجاری دارند به خصوص شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات بسیاری از اقتصاد ها محسوب می گردند تاکید شده است.  ایشان ضمن تعریف جامع و مشخصی از شرکتهای کوچک و متوسط به ضرورت تشکیل کارگروهای همکاری توسعه با محوریت تقویت بنگاههای کوچک و متوسط تاکید نمود و اشاره کرد وظیفه این کارگروه هماهنگی با ارگان های داخلی، شناسایی پتانسیل ها و نیازها تنظیم مکانیزم همکاری و حمایتی با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای خارجی مدل سازی نظارت بر اجرا و  تعمیم مدل های موفق می باشد.
در ادامه این نشست جناب آقای دکتر اسفندیار امید بخش مدیرکل روابط تجاری چند جانبه امور بین الملل اتاق ایران سخنان خود را ایراد نمودند که ایشان در ابتدا به تعریف SME ها در سازمان های بین المللی پرداخت به عنوان مثال در ایالت متحده آمریکا بنگاه کوچک به بنگاهی گفته می شود که دارای کمتر از 500 نفر نیروی کار میباشد، در حالی که در آلمان بنگاه کوچک دارای کمتر از 10 نفر نیروی کار میباشد. در ادامه سخنان خود به تعاریف بنگاههای کوچک و متوسط در ایران پرداخت که سازمانهای وزارت صنعت معدن و تجار و مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و اداره آمار بانک مرکزی هر یک تعریف های متفاوتی از SME ها دارند به طور کلی  به بنگاههایی که  دارای  کمتر  از  53   نفر  نیروی کار می باشد بنگاه کوچک و متوسط گفته می شود. جناب آقای دکتر امید بخش به ضرورت آموزش و پژوهش در این بنگاهها تاکید نمود ضمنا ایشان اشاره نمود  عضویت در شبکه EEN که شبکه کسب و کار اروپا می باشد و زیر مجموعه کمیسیون اتحادیه اروپا می باشد و در این شبکه بیش از 60 کشور فعالیت می کنند و 3000 کارشناس و بیش از 600  سازمان عضو گرد هم آمده اند از الویت های اتاق بازرگانی ایران با هدف برقرای روابط تجاری و تکنولوژیک میان شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی می باشد واز جمله اقدامات مرتبط با  عضویت در EEN  تاسیس یک مرکز همکاری تجاری دراتاق بازرگانی ایران بعنوان هماهنگ کننده میان شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی خواهد بود. عضویت در شبکه EEN پروژه ای است  که مورد حمایت جدی مسئولین اتاق بازرگانی میباشد.
در ادامه جناب آقای محسن عامری مدیر دفتر سرمایه گذاری اتاق ایران ابتدا به تشریح وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در دنیا پرداخت نکات قابل تامل در فرمایشات نامبرده این بود که بیش از 90 درصد از شرکتها در سراسر جهان شرکتهای کوچک و متوسط هستند که تقریبا 60 درصد از اشتغال بخش خصوصی را تشکیل می دهند.  کشور ژاپن بالاترین درصد بنگاههای کوچک و متوسط در میان کشورهای صنعتی است که بیش از 99 درصد کل شرکتهای اقتصادی فعال این کشور را تشکیل می دهند در آسیا SME  ها 90 درصد کسب و کار ها را تشکیل می دهند این میزان حدود یک میلیارد نفر را صاحب شغل کرده است و حدود 11 تریلیون دلار به اقتصاد این منطقه کمک کرده است.  در کشورهای در حال توسعه نیز حدود90 درصد شرکتها را SME  ها تشکیل میدهند
لذا می توان به عنوان اهم موارد یاد شده در نشست فوق الذکر به موارد ذیل  اشاره نمود:
  • ضرورت شناسایی توانمندی کشور برحسب موضوعات الویت
  • ضرورت هماهنگی با ارگانها
  • ضرورت ایفای نقش صنایع بزرگ ایرانی در حمایت از SME ها و تحقق منافع متقابل
  • ضرورت طراحی  مکانیزم  همکاری  مثلث همکاری صنایع بزرگ، SME ها ی اروپایی و SME های ایرانی با توجه به تحریم
  • نحوه تعامل صنایع بزرگ ایرانی با SME ها ی اروپایی
  • عضویت ایران در شبکه کسب وکار وتجارت اروپا
  • SME ها ستون فقرات 90 درصد از بسیاری از اقتصاد ها محسوب می گردند
 
با عنایت به موارد یاد شده نشست فوق الذکر از حیث آشنایی بیشتر با بنگاههای کوچک و متوسط و نقش پر رنگی که در نجات اقتصاد کشورمان در شرایط تحریم خواهندداشت ، بسیار حائز اهمیت بود.
در خاتمه نشست نیز پرسش و پاسخ میان حضار انجام گرفت.
عصر روز پنجشنبه 3 آّبان ماه برنامه  همایش و نمایشگاه خاتمه یافت .تاریخ خبر: 13970804
سفیر جدید هلند رونوشت استوارنامه خود را تقدیم دکتر امیر عبداللهیان کرد
کسب رتبه طلایی اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
تماس تلفنی وزاری خارجه ایران و هلند
حضور اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند در نخستین نمایشگاه مجازی ایران- 1400
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند

آرشیو
آخرین اخبار و رویدادها
جستجوی خبری
 

آخرین اخبار و اطلاعیه ها
فرانسیسکوس یوهانس ماریا مولن سفیر جدید پادشاهی هلند در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان امروز  ٨ مهر ماه ١۴٠٠ در دیدار با دکتر حسین امیر عبداللهیان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد....
ادامه مطلب...
 بر اساس نتایج اعلام شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های اتاق های مشترک، اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند موفق به کسب رتبه طلایی گردید....
ادامه مطلب...


تبلیغات

 
 نشانی اتاق: تهران، میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8، طبقه 4 اتاق بازرگانی ایران و هلند
تلفن تماس: 1349-8838-21-98+
پست الکترونیک: info@iranholland.com

 
نمایش سایت در زبان های دیگر: English